Letra de Canciones

Artista: Hinos de Países

Hino do Turcomenistão  (40)

En algun idioma

Türkmenbaşyň guran beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim - janym
Başlaryň täji sen, diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Janym gurban sana, erkana ýurdum
Mert pederleň ruhy bardyr könülde
Bitarap, Garaşsyz topragyn nurdur
Baýdagyn belentdir dünýan önünde

Türkmenbaşyň guran beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim - janym
Başlaryň täji sen, diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Gardaşdyr tireler, amandyr iller
Owal-ahyr birdir bizin ganymyz
Harasatlar almaz, syndyrmaz siller
Nesiller döş gerip gorar şanymyz

Türkmenbaşyň guran beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim - janym
Başlaryň täji sen, diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Arkamdyr bu daglar, penamdyr düzler
Ykbalym, namysym, togabym, Watan!
Sana şek ýetirse, kör bolsun gözler
Geçmişim, geljegim, dowamym, Watan!


Letra de cancion enviada por Fabi
Bandera de España
Bandera de Reino Unido