Letra de Canciones

Artista: Hinos de Países

Hino de Kiribati  (49)

En algun idioma

Teirake kaini Kiribati
Anene ma te kakatonga
Tauraoi nakon te nwioko
Ma ni buokia aomata
Tauaninne n te raoiroi
Tangiria aoma ta nako
Tauani nne n te raoiroi
Tangiria aomata

Reken te kabaia ma te rau
Ibuakoia kaaiin abara
Bon reken te nano ae banin
Ma te i-tangitangiri naba
Ma ni wakina te kab'aia
Ma n neboa i eta abara
Ma ni wakina te kab'aia
Ma n neboa abara

Ti butiko ngkoe Atuara
Kawakinira ao kairira
Nakon taai aika i maira
Buokira ni baim ae akoi
Kakabaia ara Tautaeka
Ma ake a makuri iai
Kaka baia ara Tautaeka
Ma aomata ni bane


Letra de cancion enviada por Fabi
Bandera de España
Bandera de Reino Unido