Letra de Canciones

Artista: Hinos de Países

Hino da Tailândia  (41)

En algun idioma

Pratheṣṣ Thạiy rwam leụụx d'neụụâx chāti cheụụâx Thạiy
Pĕn prachā rạṭṭh pphaith kkhaxng Thạiy thuk sswàn
Xyūà daʼrong khong waî daî Thậng mwan
Dwây Thạiy lwân hhmāy rạk ssāmạkh khī
Thạiy nīâ rạk ssingob tàæ tthụng rob màị kkhlād
Xekrāch cha màị hhı̂ khır kkhòm kkhàī
Ssla leụāxd thuk hhyād pĕn chāti phlī
Ttheling pratheṣṣ chāti Thạiy thwī mī chạy chayo


Letra de cancion enviada por Fabi
Bandera de España
Bandera de Reino Unido