Letra de Canciones

Artista: Hinos de Países

Hino da Lituânia  (68)

En algun idioma

Lietuva, Tėvyne mūsų
Tu didvyrių žeme
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!


Letra de cancion enviada por Fabi
Bandera de España
Bandera de Reino Unido