Letra de Canciones

Artista: Hinos de Países

Hino da Ilha de Man  (34)

En algun idioma

O Halloo nyn ghooie
O' Ch'liegeen ny s'bwaaie
Ry gheddyn er ooir aalin Yee
Ta dt' Ardstoyl Reill Thie
Myr Barrool er ny hoie
Dy reayl shin ayns seyrsnys as shee

Tra Gorree yn Dane
Haink er traie ec y Lhane
Son Ree Mannin v'eh er ny reih
'S va creenaght veih Heose
Er ny chur huggey neose
Dy reill harrin lesh cairys as graih

Ren nyn ayryn g'imraa
Va Nooghyn shenn traa
Yn Sushtal dy Hee fockley magh
Shegin yeearree peccoil
Myr far aileyn Vaal
Ve er ny chur mow son dy bragh

Vec ooasle yn Theihll
Ayns creoighys tooilleil
Ta traaue ooir as faarkey, Gow cree
Ny jarrood yn fer mie
Ta coadey 'n lught-thie
Ren tooilleil liorish Logh Galilee

D'eiyr yn sterrm noon as noal
Yn baatey beg moal
Fo-harey hug Eh geay as keayn
Trooid ooilley nyn ghaue
Ta'n Saualtagh ec laue
Dy choadey nyn Vannin veg veen

Lhig dorrinyn bra
Troggal seose nyn goraa
As brishey magh ayns ard arrane
Ta nyn groink aalin glass
Yn vooir cummal ass
As coadey lught-thie as shioltane

Nyn Ellan fo-hee
Cha boir noidyn ee
Dy bishee nyn eeastyn as grain
Nee'n Chiarn shin y reayll
Voish strieughyn yn theihll
As crooinnagh lesh shee 'n ashoon ain

Lhig dooin boggoil bee
Lesh annym as cree
As croghey er gialdyn yn Chiarn
Dy vodmayd dagh oor
Treish teil er e phooar
Dagh olk ass nyn anmeenyn 'hayrn


Letra de cancion enviada por Fabi
Bandera de España
Bandera de Reino Unido