Letra de Canciones

Artista: Alexia

Kojo No Tsuki  (23)

En algun idioma

Haru kourou no hana no en
Meguru sakazuki kagesashite
Chiyo no matsu ga e wakeideshi
Mukashi no hikari Ima izuko
Mukashi no hikari Ima izuko

Aki jin ei no shimo no iro
Nakiyuku kari no kazu misete
Uuru tsurugi ni terisoishi
Mukashi no hikari Ima izuko

Ima kojo no yowa no tsuki
Kawaranu hikari ta ga tame zo
Kaki ni nokoru wa tada katsura
Matsu ni utauwa tada arashi

Tenjo kage wa kawaranedo
Eiko wa utsuru yo no sugata
Utsusan toteka ima mo nao
Ah! Kojo no yowa no tsuki


Letra de cancion enviada por Fabi
Bandera de España
Bandera de Reino Unido